Informácie

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť


II. ortopedicko-traumatologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH


PREDSEDA VEDECKÉHO VÝBORU

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD. 


VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

MUDr. Libor Nečas, PhD.

MUDr. Jozef Almási, PhD.

MUDr. Ján Grauzel

MUDr. Patrik Javorčík

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU


doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Martin Papšo, PhD.

MUDr. Juraj Šeliga, PhD.

MUDr. Ilja Chandoga, PhD.

Mgr. Katarína Mitschová


ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT


Progress CA, s.r.o.


Gabriela Šujanová, Krivá 18,

040 01 Košice


gabriela.sujanova@progress.eu.sk


Tel: 0918 622 533


ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA KONTAKT S FIRMAMI

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.


II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB

NsP sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11

85107 Bratislava

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO PROGRAMU

  • Endoprotetika bedrového a kolenného kĺbu v komplexných primárnych prípadoch
  • Revízna endoprotetika kolenného a bedrového kĺbu, riešenie komplikácií v endoprotetike
  • Súčasné možnosti artroskopického ošetrenia najčastejších ochorení ramenného a kolenného kĺbu
  • Varia
  • Sesterská sekcia 24. 10. 2019
  • Fórum mladých ortopédov 25. 10. 2019
  • Súčasťou kongresu, v rámci hlavných tém odborného programu, sa uskutoční EFORT Forum, sympózium organizované Európskou federáciou ortopedických a traumatologických spoločností (EFORT), venované téme postdysplastikej artrózy bedrového kĺbu

KONGRESOVÝ JAZYK


slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)


REGISTRÁCIA


Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky
 www.jesennykongressots2019.sk. Prihlasovanie online bude ukončené  20. 8. 2019.
 Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.

Registračný poplatok
do 19. 6. 2019
od 20. 6. 2019
na mieste
Člen SOTS
100 €
120 €
120 €
Nečlen SOTS
120 €
140 €
140 €
Sestra a PA člen SKSaPA
15 €
20 €
20 €
Sestra a PA nečlen SKSaPA
20 €
30 €
30 €
Spoločná večera
30 €
30 €
30 €

Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup do kongresových a výstavných priestorov, kongresové materiály a potvrdenie o účasti.


SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU


Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.jesennykongressots2019.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.


PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI


Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať na email steno@pe.unb.sk najneskôr do 15. 8. 2019
.

Abstrakt prosíme odoslať bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver).
 Do 300 slov, veľkosť písma 12 (Times New Roman).


KREDITY ARS CME


Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.


UBYTOVANIEjednolôžková
dvojlôžková
Grand hotel Bellevue****
od 109,- €
od 114,- €
Grand hotel Starý Smokovec****
od 103,- €
od 118,- €
Hotel Villa Siesta
od 77,- €
od 99,- €
Penzión Koliba
od 53,- €
od 71,- €
Penzión Žampa
od 93,- €
od 93,- €


Ubytovanie od 23. 10. 2019
. Rezervácia ubytovania do 15. 9. 2019 prostredníctvom webových stránok,
www.jesennykongressots2019.sk