Príhovor

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia.

Dovoľte mi aby som Vás v mene organizačného výboru srdečne pozval na Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Kongres sa koná pri príležitosti 30. výročia vzniku II.ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

Kongres usporadúvame vo Vysokých Tatrách v priestoroch Grand Hotela Bellevue, v Hornom Smokovci. Súčasťou kongresu je kurz venovaný problematike komplexných primárnych a revíznych indikácií totálnych náhrad bedrového a kolenného kĺbu. Na kurz prijali pozvanie ako prednášatelia poprední českí a slovenskí ortopédi. Súčasťou kurzu bude po prvý krát na Slovensku konaný aj odborný blok venovaný postdysplasickej koxartróze, organizovaný v súčinnosti s Európskou federáciou ortopedických a traumatologických spoločností – EFORT Fora. Druhým kurzom, spoluorganizovaným v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou artroskopie a športovej traumatológie je zameraný na problematiku súčasných možností artroskopickej operačnej liečby úrazov a ochorení ramenného a kolenného kĺbu. Ako každoročne bolo na jesenný kongres SOTS zaradené Fórum mladých ortopédov, ďalej sekcia voľných tém a sesterská sekcia. 

Pevne verím že tohtoročný Jesenný kongres SOTS vytvorí priestor nielen na odbornú diskusiu a výmenu poznatkov, ale umožní nám všetkým stretnutie priateľov a umožní posilnenie kolegiálnych cezhraničných i interdisciplinárnych vzťahov. 

Boris Šteňo

Predseda vedeckého a organizačného výboru